Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MUHARREM AYI
01-24-2014, 05:51 PM
Mesaj: #1
MUHARREM AYI
Muharrem ayı, İslami ayların birincisidir. Müslümanların yılbaşısı ve dört haram ayların ilkidir.
Muharrem ayı, Ramazan ayından sonra hayırlarla dolu, bereketli ve faziletli bir aydır. Bundan dolayı muharrem ayında yapılan ibadetlerin hayr ve hasenatların sevabı çok fazladır.

İbnu Mesud (r.a)’dan rivayette Resulullah (sav) buyurdular ki:
-Kim ailesine Aşura günü geniş (cömert) davranırsa Allah da ona senenin geri kalan günlerinde geniş davranır. (Süfyan Servi der ki: “Biz bunu denedik ve öyle bulduk) (Cami’üs-Sağır)

Abdullah b. Abbas (r.a)’dan rivayette Resulullah (sav) buyurdular ki:
-Bir kimse, muharrem ayının aşure günü oruç tutarsa Allahu Teala o kimseye on bin melek sevabı ihsan eder. Bir kimse muharremin aşure gününde oruç tutarsa Allahu Teala o kimseye on bin hac ve ümre yapanın sevabı ile on bin şehit sevabı verir. Bir kimse, aşure günü bir yetimin başını okşarsa ondaki her kılın sayısınca Allahu Teala o kuluna derecesini yükseltir. Bir kimse aşure akşamı bir mümine iftar verirse Muhammed ümmetine iftar yemeği vermiş ve onları doyurmuş gibi olur.
Dediler ki:
-Ya Resulullah! Allahu Teala aşure gününü diğer günlere nazaran gerçekten üstün kılmış.
Bunun üzerine Resulullah (sav) şöiyle buyurdu:
-Evet, öyledir. Allahu Teala yerleri ve gökleri o gün yarattı. Dağları aşure günü yarattı. Denizleri aşure günü yarattı. Levhi ve Kalemi aşure günü yarattı. Adem’i aşure günü yarattı. Havva’yı aşure günü yarattı. Cenneti aşure günü yarattı ve Adem’i cennetten aşure günü kovdu. İbrahim aşure günü doğdu; Allah onu aşure günü ateşten kurtardı. Ona oğlunu kurban etme emrini aşure günü verdi; oğluna karşılık kurbanı aşure günü indirdi. Firevun aşure günü boğuldu. Hz. Eyyub’un belası aşure günü kalktı. Allahu Teala Adem’in tevbesini aşure günü kabul etti. Davud’un hatasını aşure günü bağışladı. Süleyman’ın mülkünü aşure günü verdi. İsa, aşure günü doğdu. İsa ve İdris aşure günü semaya yükseldiler. Kıyamet aşure günü kopacaktır.

Bugüne Aşura denmesinin sebebi, muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Allahu Teala on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirlenmektedir.
1- Allahu Teala, Musa (a.s) Aşura gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2- Nuh (a.s)’un gemisini Cudi dağının üzerine Aşura günü demirlemiştir.
3- Yunus (a.s) balığın karnından Aşura günü kurtulmuştur.
4- Adem (a.s)’in tevbesi Aşura günü kabul edilmiştir. (Adem (a.s) ve Hz. Havva’nın yaradılışı aşure gününde olmuştur.)
5- Yusuf (a.s) kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşura günü çıkarılmıştır. (Yusuf (a.s) zindandan aşure günü kurtulmuştur.) Yakub (a.s)’un, oğlu Yusuf (a.s) hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır. 6- İsa (a.s) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir.
7- Davud (a.s)’un tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8- İbrahim (a.s)’in oğlu o gün doğmuştur. (İbrahim (a.s) aşure günü doğmuş ve Nemrudun ateşinden aşure günü kurtulmuştur.)
9- İdris (a.s)’in göklere kaldırılması aşure günü olmuştur.
10- Eyyüb (a.s) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (Müslim)

İşte böylesine manalı ve kudsi hadiselerin yıldönümü bu mübarek gün ve gece, saadet asrından beri Müslümanlarca kutlanarak gelmiştir. Eskiler bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, daha fazla hayr ve hasenatta bulunmuşlardır. Çünkü, Allahu Teala’nın bugünlerde yapılan ibadetleri, getirilen tevbeleri kabul edeceğine dair hadisler bulunmaktadır. Aşura gününde ilk akla gelen ibadet oruç tutmaktır.

Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:
-Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz? Resulullah (sav):
-Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o Allah’ın ayıdır. Onda öyle birgün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de afv edebilir, buyurmuştur. (Tirmizi)

Katade (rahimehullah) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki:
-Aşura orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah’ın (rahmeti)nden umarım.” (Tirmizi)

İbn-i Mace de geçen bir hadisde Resulullah (sav): “Allahu Teala’nın aşure günü tutulan orucu, gelecek senenin günahlarına kefaret olarak kabul edileceğini (sileceğini) ümid ediyorum” diye buyurmuştur.

Enes (r.a)’den rivayete Resulullah (sav): “Muharrem ayının ilk Cuma günü, önceki ve sonraki günüyle beraber (perşembe, cuma, cumartesi) oruç tutana 900 sene ibadet sevabı verileceğini bildirmiştir.”
Bir başka rivayette ise Resulullah (sav): “Muharremin onuncu günü olan aşure gününe kadar oruçla geçiren, Firdevs-i Ala’ya varis kılınır.” Diye buyurmuştur.

Rivayete göre Resulullah (sav):
-Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç bu ayda tutulan oruçtur. Her kim muharremden bir gün oruç tutarsa, ona, hergününe karşılık otuz gün oruç sevabı vardır. (Taberani)

Aşure gününde ilk akla gelen ibadet oruç tutmaktır. Muharrem ayı ve aşura günü Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim Resulullah (sav) Medine’ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: “Resulullah (sav) Medine’ye gelince, yahudileri Aşura günü oruç tutar gördü. Onlara:
-Bu da ne, (niçin oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar:
-Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Musa o gün oruç tuttu. Dediler. Resulullah (sav):
-Ben Musa’ya sizden daha layığım, buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını emretti. (Buhari)

Aşura günü yalnız ehli kitap arasında değil, Nuh (a.s)’dan itibaren mukaddes olarak bilinmektedir. İslam öncesi cahiliye dönemi Arapları arasında İbrahim (a.s) den beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutuluyordu.
Resulullah (sav) ümmetine aşure orucu tutacaklarında, oruca bir gün önce başlayıp aşure gününü ve bir sonraki günü de oruca dahil etmelerini tavsiye etmiştir. Bunun sebebi ümmetinin Yahudilere benzememesi ve tabi olamamaları içindir.

İbni Abbas (r.a)’dan rivayette Resulullah (sav) buyurdular ki:
-Aşura günü oruç tutun, Yahudilere muhalefet edin; aşuradan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutun.

Ramazan orucu farz olduktan sonra da Resulullah (sav) ümmetini aşura orucu tutup tutmam konusunda serbest bırakmıştır. Böyle aşura orucu sünnet bir oruç olarak kalmıştır.

Kays İbnu Sa’d İbnu Ubade (r.ahm.) anlatıyor: “Biz Aşura günü oruç tutuyor ve sadaka-ı fıtrı ödüyorduk. Ramazan orucunun farziyeti ve zekat emri inince artık onunla emredilmedik, ondan yasaklanmadık da, biz onu yapıyorduk.” (Nesai)

Ahiret azığı biriktirmek isteyen Allah dostlarının yolu bu nafile ibadetlerden geçer. Bunları akılda tutmak gereklidir.
Bazı rivayetlerde, muharrem ayının birinden başlayıp onuna kadar oruç tutanların Hz. Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin (r.a)’le beraber cennete girecekleri müjdelenmektedir.
Muharrem ayı senenin birinci ayı olduğu için insan, bu ayda bolca tevbe isriğfar etmelidir. Böylece geçmiş seneye ait günahlarından kurtulup yeni seneye temizlenmiş olarak girmiş ve bu senede günahlardan korunarak Allahu Teala’nın himayesine girmeye hak kazanmış olur.

Muharremde İbadet

Muharrem ayının birinci gecesi, akşam ile yatsı arasında Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Niyet olarak: “Giren yeni senenin hakkımda hayırlı ve bereketli olması için niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” denilir.
Her rekatında 7 Fatiha, 7 Ayetel-kürsi, 7 İhlas okunur.

Muharrem ayı birinci gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Namazda:
1.Rekatta Fatiha, Ayetel-Kürsü,
2.Rekatta Fatiha Emener Rasulü,
3.Rekatta Fatiha Hüvallahüllezi
4.Rekatta Fatiha İhlas süreleri okunur.

Muharrem ayının birinci günü, bir oturuşta ara vermeden her defasında Besmele getirilerek 1000 adet İhlas okunur. Bunu okuyan kişilere Allahu Teala bu dünyada kul borçlarını kendilerine ödemeyi nasib eder. Allahu Teala, bu kullarını kul borcu ile huzuruna götürmez, rivayetleri bulunmaktadır.

Muharremin birinci günü ile onuncu günü arasında altı rekat namaz kılınır. Bu namazın akşam ve yatsı arası kılınması eftaldir. Vakti müsait olmayanlar yatsıdan sonra kılabilrler. Şöyle kılınır:
1. Rekatta Fatiha, Ayetel-Kürsü, onbir ihlas.
2. Rekatta Fatiha, on İhlas.
3. Rekatta Fatiha, Elhekümüttekesür, onbir İhlas.
4. Rekatta Fatiha, on İhlas.
5. Rekatta Fatiha, üç Kefurun, onbir İhlas.
6. Rekatta Fatiha, on İhlas suresi.
(Bu namaz ikişer rekat olarak kılınır.)
Kılınan bu namazdan sonra şöyle dua edilir: “Ya Rabbi! Bilmeyerek veya gafletimden dolayı bilerek din kardeşlerimden herhangi birinin hakkı bana geçmişse, bu hakkı ödemem için ve bu kul hakkımdan kurtulmam için bana yardım et ki, bu gibi kul haklarından kurtulayım” denilir.
Bu altı rekat namazı tarif edildiği üzere kılan kimselerin kul borçlarından kurtulacağı ümid edilir.

Selam verdikten sonra: “Le ilehe illallahü vahdehüle şerikeleh, lehül mülkü ve lehülhamdü yuhyi ve yümit ve hüve hayyün le yemüt bi yedihil hayr ve hüve ale külli şey’in kadir.”
Tüm Mesajlarını Bul
Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

İletişim | Uşşaki Erleri | Yukarıya dön | İçeriğe Dön | Hafif Sürüm | RSS